×بستن تبلیغ

رنگ صدا و صداشناسی

رنگ صدا و صداشناسی

رنگ صدا و صداشناسی

تا به حال دقت کرده اید که در بیشتر قطعات موسیقی از توبا یا فاگوت به عنوان ساز اصلی استفاده نمی شود؟ یا به چه علت بسیاری از قطعه های زیبای سازی با ساز پیانو یا گیتار اجرا می شوند؟ خوب، شاید هیچ وقت درباره اش فکر نکرده باشید، ولی چنانچه بخواهید آهنگ سازی کنید، بایستی علتش را بدانید.
علت اینکه به چه علت برخی سازها برای ملودی های اصلی انتخاب می شوند و برخی نه، این نکته است که گوش بشر به صداهای زیرتر و واکنش بهتری نشان می دهد تا صداهای بم تر. چنانچه ملاحظه کنید می بینید که در محدوده فرکانس های زیر است که نوزادان و کودکان خردسال صداهایی از خود در می آورند، پرندگان آواز می خوانند و همه چیزهای کوچک شاد اطرافمان هم صدایشان زیر است. بشر ها به هر حال این صداها را دوست دارند، این بخشی از طبیعت بشر است.
نت های زیر که فرکانس بالاتری دارند حس فوریت را هم به شنونده منتقل می کنند. شما دارای این توان هستی بر روی ساز ویولن سل تا زمانی که بازویتان از کار بیفتد آرشه بکشید، اما آن صدا هیچ وقت نمی تواند اضطرار و سرزندگی ای که یک قطعه با همان سرعت در ساز ویولن القا می کند را داشته باشد. به همین ترتیب، زمانی که می خواهید در یک مکالمه از موضوع مهمی حرف بزنید، ناخودآگاه تن صدایتان کمی زیرتر می شود، معمولا با صدای بم درباره مسائل خیلی حیاتی حرف نمی زنیم. برای همین است که سازهای اصلی گاهی سازهای سخنگو هم خوانده می شوند.
در این آموزش های این بخش بررسی می کنیم که چه چیز لحن صدای ساز را شکل می دهد و چه چیزی بانی می شود که هر ساز صدای خاص خود را داشته باشد. ایضا صداشناسی مقدماتی و هارمونیک های سازهای مختلف را خواهیم شناخت و توضیح می دهیم که علت چیدمان خاص گروه های کوچک و ارکسترها چیست.

 

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت