آموزش لغات 504 – درس چهارم

 16 – frigid

معنی اول : غیر دوستانه و بسیار رسمی

معنی دوم : (در مورد زن) کسی که در رابطه مشکل در هیجانی شدن دارد.

معنی سوم : (در مورد آب و هوا) بسیار سرد

17 – inhabit

در محلی زندگی کردن

18 – numb

معنی اول : وقتی بخشی از بدن شما، کرخت و غیر قابل احساس شود. معمولا برای مدت کوتاهی

معنی دوم : نتوانید هیچ احساساتی را کامل درک کنید یا واضح فکر کنید برای اینکه به حالت شوک یا ترسیده در آمده اید.

19 – peril

خطر زیاد یا چیزی که بسیار خطرناک است.

20 – recline

معنی اول : خم شدن با قسمت بالایی بدن در وضعیتی تقریبا افقی

معنی دوم : اگر یک صندلی را recline  کنید، موقعیت پشت آن را تغییر دادید تا بتوانید تکیه بدهید.برای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت