×بستن تبلیغ

مدهای کلیسایی Locrian Mode

مدهای کلیسایی Locrian Mode

no image

حس این مد : خیلی تاریک – حس مخالفت – حس تفکر – قویترین مد در بین مدها – بسیار مناسب برای سبک های متال و کلاسیک های تاریک.

no image

مد لوکرین هفتمین مد از مدهای هفتگانه است. این مد شبیه گام مینور طبیعی است با این تفاوت که درجه دوم و پنجم آن کاسته شده است. این مد بر روی درجه هفتم گام ماژور قرار میگیرد.

no image

فرمول فاصله ای آن به شکل :

no image

لگوهای زیر را برای این مد روی دسته گیتار به خاطر بسپارید :

no image

no image

no image

C Locrian Mode

no image

C# Locrian Mode

no image

D Locrian Mode

no image

D# Locrian Mode

no image

E Locrian Mode

no image

F Locrian Mode

no image

F# Locrian Mode

no image

G Locrian Mode

no image

G# Locrian Mode

no image

A Locrian Mode

no image

A# Locrian Mode

no image

B Locrian Mode

no image

منبع : guitaracademy.ir

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت