زمانبندی و نحوه اجرای نت دولاچنگ با سازدهنی

Image 66

Image 67

 مشاهده ویدیو

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت