آموزش فتوشاپ (85) – میانبرهای ابزار بزرگنمایی

اغلب زمانی که یک تصویر را ویرایش می کنید، نیاز خواهید داشت که بر روی یک جزییات بزرگنمایی کنید و سپس دوبار کوچکنمایی کنید تا تغییرات را در زمینه ببینید. در اینجا تعدادی کلید میانبر که بزرگنمایی را حتی سریع تر و آسان تر می کند آورده شده است.
• Ctrl+spacebar (ویندوز) یا Command+spacebar (مکینتاش) را فشار دهید تا به صورت موقت ابزار بزرگنمایی (Zoom In) انتخاب شود. زمانی که بزرگنمایی تمام شد، کلیدها را رها کنید تا به ابزاری که پیش از این استفاده می کردید بازگردید.
• Alt+spacebar (ویندوز) یا Option+spacebar (مکینتاش) را فشار دهید تا به صورت موقت ابزار کوچکنمایی (Zoom Out) انتخاب شود. زمانی که کوچکنمایی تمام شد، کلیدها را رها کنید تا به ابزاری که استفاده می کردید بازگردید.
• بر روی ابزار بزرگنمایی (Zoom tool) در پانل ابزار دوبار کلیک کنید تا تصویر به نمای %100 بازگردید.
• زمانی که Scrubby Zoom در نوار options انتخاب شده است، فقط ابزار بزرگنمایی را به سمت چپ بکشید تا بزرگنمایی شود یا به آن را به سمت راست بکشید تا کوچکنمایی شود.
• Alt(ویندوز) یا Option(مکینتاش) را فشار دهید تا ابزار بزرگنمایی (Zoom In) به کوچکنمایی (Zoom Out) تغییر کند و بر روی ناحیه ای که می خواهید کوچک شود کلیک کنید. هر Alt/Option و کلیک تصویر را به میزان از پیش تعیین شده بعدی کاهش می دهد.
• با هر ابزاری که انتخاب شده است، Ctrl (ویندوز) یا Command(مکینتاش) با علامت باضافه (+) برای بزرگنمایی یا با علامت منفی (-) برای کوچکنمایی فشار دهید.

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت