×بستن تبلیغ

درس ۱ – اتودها جهت شیوه نوین دف نوازی مدرن

با درود و سلام برکلیه کسانی که در راستای شناخت سازهای تمبک و دف، از ابتدا تا کنون، زحمات زیادی را متحمل شده اند.

به علت داشتن کسوت در نوازندگی درامز که عنوان مادر سازهای کوبه ای را دارد و ضمن آشنایی با اساتید این دو رشته – چه به عنوان هنرجو و چه به عنوان دوست و همفکر – بر آن شدم که این دو ساز را برای اولین بار به صورت بین المللی به دنیای موسیقی معرفی کنم.

نظر به اینکه این سازها در خارج از کشور نیز نواخته و ارائه داده می شود، بعضی از دوستان این ساز را به عنوان سازهای بین المللی معرفی می نمایند، اما هدف بنده بین المللی کردن این دو ساز از لحاظ نزدیک شدن به ریتم های بین المللی می باشد و نام مدرن، نه از لحاظ معنی لغوی، بلکه از لحاظ متمایز بودن با روش قبلی و در کل شیوه نوین نواختن انتخاب گردیده است.

با امید به اینکه حق مطلب را ادا کرده باشیم.

علیرضا بهرامی

 

درس ۱ – اتودها جهت شیوه نوین دف نوازی مدرن

 

comment4

درس ۱ – اتودها جهت شیوه نوین دف نوازی مدرن

درس ۱ – اتودها جهت شیوه نوین دف نوازی مدرن

 

منبع : brsonline.ir

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت