درس نهم اصطلاحات زبان انگلیسی – زیره به کرمان بردن

1. اصطلاح انگلیسی                    English Expression

Talk turkey

(درمورد چیزی) جدی صحبت کردن

2.ضرب المثل انگلیسی                     English Proverb

Carry coals to Newcastle

زیره به کرمان بردن

(محصولی را به شهر اصلی تولید آن بردن؛کنایه از کار بی فایده کردن)

3. ضرب المثل چینی                        Chinese Proverb

Talk doesn’t cook rice

حرف نان و آب نمی شود

4. سخن الهام بخش                   Motivational Quote

Hold fast to dreams

For if dreams die

Life is a broken-winged bird

That can not fly

Hold fast to dreams

For when dreams go

Life is a barren field

Frozen with snow

به رویا هایتان محکم بچسبید

که رویا هایتان هر گاه  بمیرد

حیات جون مرغکی است بال شکسته

که قادر نیست بر پرواز چون پرنده

به رویا هایتان محکم بچسبید

که چون آن دم که رویایی نباشد

حیات چون دشت بی حاصل بماند

که برف آن را درون یخ کشاند

(از هاگز)

5. گوشه و کنار دنیا              from around the World

وقتی خشم طغیان می کند، به پیامد آن فکر کنید

(از کنفوسیوس “فیلسوف چینی )

6. ریشه شناسی                                        Etymology

دوی ماراتون =  Marathon

ریشه: این واژه از داستانی گرفته شده است که می گوید؛ در یونان قدیم پیکی برای رساندن خبر پیروزی یونان بر ایران، از منطقه ماراتون تا آتن را به مسافت 22 مایل دوید

 برای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت