درس ششم اصطلاحات زبان انگلیسی – دوست Friend

1. اصطلاح انگلیسی            English Expression

Be in the red

بدهکاری بالا آوردن

2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb

Beggars can’t be choosers

آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته

3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb           

If you want happiness for an hour — take a nap

If you want happiness for a day — go fishing

If you want happiness for a year — inherit a fortune

If you want happiness for a lifetime — help someone else

اگر به دنبال یک ساعت شادی هستید — چرتی بزنید

اگر به دنبال یک روز شادی هستید – به ماهیگیری بروید

اگر به دنبال یک سال شادی هستید – ثروتی را مالک شوید

اگر به دنبال یک عمر شادی هستید – به دیگران کمک کنید

4. سخن الهام بخش           Motivational Quote

Live never to be ashamed if anything you do or say is published around the world – even if what is published is not true

آنگونه زندگی کنید که اگر کارها و گفته هایتان در سرتاسر جهان پخش شود، شرمنده نشوید – اگر چه آن چیز ها حقیقت نداشته باشد

(از ریچارد باخ )

5. گوشه و کنار دنیا      from around the World

Tell me who’s your friend and I’ll tell you who you are

به من بگو دوستت کیست تا به تو بگویم که چه کسی هستی

(ضرب المثل لاتین )برای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت