آموزش گرامر – am و is و are بصورت پرسشی

به تبدیل فرم از مثبت am و is و are به سوالی شدن دقت کنید :

 • I am بصورت سوالی am I؟ می شود.
 • he is بصورت سوالی is he? می شود.
 • she is بصورت سوالی is she? می شود.
 • It is بصورت سوالی is it? می شود.
 • we are بصورت سوالی are we? می شود.
 • you are بصورت سوالی are you? می شود.
 • they are بصورت سوالی are they? می شود.

مکالمه ای با محوریت am و is و are سوالی :

A : What’s your name?

B : Ali.

A : How old are you?

B : 36.

A : Are you a teacher?

B : Yes I am.

مثال های بیشتر :

Is your brother at office?

No,he’s at home.

Is it hot?

Yes

Your watch is beautiful. Is it new?

به ترتیب دقت کنید. می گوییم Is he at home?

دقت کنید که نمی گوییم Is at home he?

از Where و What و Who و How و Why نیز در سوالی کردن am و is و are استفاده می کنیم.

مثال ها :

Where are you from?

Iran.

What colour is your pen?

It’s blue.

How old are you?

I’m 28.

Where is your brother?

He is at home.

Why is it inexpensive?

How much are these?

 • what is را بصورت what’s مخفف می کنیم.
 • where is را بصورت where’s مخفف می کنیم.
 • who is را بصورت who’s مخفف می کنیم.
 • how is را بصورت how’s مخفف می کنیم.


برای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت