×بستن تبلیغ

بررسی دستگاه های فلامنکو -توکه

در این قسمت سعی میشود تا دستگاههای مهم فلامنکو بررسی شود و سپس در طی مطالب بعدی بصورت کامل به بررسی تک تک هر یک از این دستگاه ها میرویم:قبل از هر چیز قابل ذکر است که در فلامنکو دستگاه – توکه Toque نامیده میشود.

قابل ذکر است که تعداد دستگاههای فلامنکو بیش از این ۱۶ موردی است که ذکر شد .

و اینکه هر یک از دستگاهها هارمونی و کومپاس و ویژگی های مخصوص به خود را دارا میباشند

۱=سولئارس

۲= سگریاس

۳=آلگریاس

۴=زاپاتئادو

۵=تارانتوس

۶=مالگینیا

۷=سولئا

۸=رومبا

۹=بولریاس

۱۰=فاروکا

۱۱=تینتوس

۱۲=کلمبیانا

۱۳=گاروتین

۱۴=گرانائیناس

۱۵= فاندانگوس

۱۶=سویلیاناس

 

منبع : خانه گیتار ایران

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت