• درس هشتم اصطلاحات زبان انگلیسی – گوش Ear

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Go in one ear and out the other یک گوش در و یک گوش دروازه Example: Every thing I tell him just goes in one ear and out the other 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb An eye for an eye and a tooth for a tooth چیزی که عوض داره گله نداره 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb Eloquence provides only persuasion, but truth buys loyalty سخنوری دیگران را متقاعد می سازد، اما صداقت موجب کسب اعتماد می شود 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote It is one of the commonest of mistakes to consider

  [ادامه متن...]
 • درس هفتم اصطلاحات زبان انگلیسی – هدر دادن To waste

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Throw your money about بیش از حد ولخرجی کردن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb What’s sauce for the goose is sauce for the gander آنچه برای خود نمی پسندی، برای دیگران نیز نپسند 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            To be unhappy over what one lacks is to waste what one already possesses ناراحتی به خاطر نداشتن چیزی، هدر دادن داشته های فعلی است 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote My doctors told me I would never walk again. My mother told me I would. I believed my mother پزشکان به من گفتند که

  [ادامه متن...]
 • درس سوم درس های ابتدایی انگلیسی

  درس های ابتدایی انگلیسی

  آن چیست؟ آن یک کتاب است؟ آنها چه هستند؟ آنها کتاب هستند. آن چیست؟ آن یک در است. آنها چه هستند؟ آنها در هستند. آنها چه هستند؟ آنها میز هستند. آنها چه هستند؟ آنها میز تحریر هستند. من چه کاره هستم؟ شما یک معلم هستید. شما چه کاره هستید؟ ما دانش آموز هستیم. آنها چه کاره هستند؟ آنها معلم هستند. آنها چه هستند؟ آنها نیمکت هستند. ۱- What is it? It is a book. It’s a book, 2- What are they? They are books. They’re books. 3- What is it? It is a door. It’s a door. 4- What are

  [ادامه متن...]
 • درس ششم اصطلاحات زبان انگلیسی – دوست Friend

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Be in the red بدهکاری بالا آوردن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb Beggars can’t be choosers آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            If you want happiness for an hour — take a nap If you want happiness for a day — go fishing If you want happiness for a year — inherit a fortune If you want happiness for a lifetime — help someone else اگر به دنبال یک ساعت شادی هستید — چرتی بزنید اگر به دنبال یک روز شادی هستید – به ماهیگیری بروید اگر

  [ادامه متن...]
 • درس پنجم اصطلاحات زبان انگلیسی – طمع Greed

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Be child’s play مثل آب خوردن بودن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb He who hesitates is lost در کار خیر حاجت هیچ استغاره نیست 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            There is no greater calamity than being consumed by greed هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست که انسان توسط حرص و طمع از پا در بیاید 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote History has demonstrated that the most notable winners usually encountered heartbreaking obstacles before they triumphed. They won because they refused to become discouraged by their defeats. تاریخ نشان داده است که برجسته

  [ادامه متن...]
 • درس دوم درس های ابتدایی انگلیسی

  درس های ابتدایی انگلیسی

  معنی جملات به صورت جداگانه آورده شده آن یک خودکار است. آنها خودکار هستند. آن یک در است. آنها در هستند. آن یک نیمکت است. آنها نیمکت هستند. آن یک کتاب است. آنها کتاب هستند. آن یک دیوار است. آنها دیوار هستند. او یک دختر است. آنها دختر هستند. او چکاره است؟ او یک دانش آموز است. او چه کاره است؟ اویک معلم است. آن چیست؟ آن یک کتاب است. آن چیست؟ آن یک پنجره است. آن چیست؟ آن یک نیمکت است. آن چیست؟ آن یک خودکار است. آن چیست؟ آن یک مداد است. ۱- It is a pen. =

  [ادامه متن...]
 • درس چهارم اصطلاحات زبان انگلیسی – ماموریت Mission

  1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Be at each other’s throats باهم درگیر بودن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb Don’t look a gift horse in the mouth به دندان اسب پیش کشی نگاه نمی کنند 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            Those who spend all their time talking will have no time to think افرادی پر حرف وقتی برای فکر کردن ندارند 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote Here is a test to find out if your mission on earth is finished: If you’re alive, it isn’t معیاری وجود دارد تا دریابید که آیا ماموریت شما در این دنیا تمام

  [ادامه متن...]
 • هنگ درام ( بررسی این ساز درام )

  هنگ درام

  هنگ درام نخستین بار من این ساز را در اینترنت و فستیوال مدرن درامر دیدم، و این ساز که به نظر ساختار فیزیکی ساده ای داشت از لحاظ صدادهی بسیا زیبا و نه تنها پرکاسیو بلکه ملودیک بود و شاید دیدکاه جدیدی وا دو علاقه مندان سازهای کوبه ای ایجاد کند. زیرا امروزه به یک پرکاشن دیگر فقط به چشم یک ساز کوبه ای خالی نکاه نمی کنند و از آنجا که در ایران نوازندکان بسیار توامند سازهای پرکاشن و … مانند آقای همایون نصیری و کسان دیگر داریم که پتانسیلی بالایی برای خلاقیت در موسیقی دارند حتما قابل استفاده

  [ادامه متن...]
 • درس سوم آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی – جوانه

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Be in the club باردار بودن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb The grass is greener on the other side of the fence مرغ همسایه غازه 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            You won’t help shoots grow by pulling them up higher با بالا کشیدن جوانه به رشد آن کمک نخواهید کرد 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote Love cures people — both the ones who give it and the ones who receive it عشق علاج انسانهاست – چه آن کس که عشق می ورزد و چه آن کس که مورد عشقی قرار می گیرد

  [ادامه متن...]
 • درس اول درس های ابتدایی انگلیسی

  درس های ابتدایی انگلیسی

  صبح بخیر Good morning. حال شما چه طور؟ ?How are you خیلی خوبم، متشکرم. .Very well, thank you او (دختر) یک دانش آموز است. .She is a student=she’s a student او (پسر) یک دانش آموز است. .He is a student=he’s a student او یک معلم است. .She is a teacher=she’s a teacher او یک معلم است. .He is a teacher=he’s a teacher آن یک در است. .It is a door=It’s a door آن یک پنجره است. .It is a window=It’s a window آن یک خودکار است. .It is a pen=It’s a pen آن یک مداد است. .It is a pencil=It’s

  [ادامه متن...]
به ما امتیاز دهید: