• خاصيت text-decoration

                   

  [ادامه متن...]
 • خاصيت text-align

           

  [ادامه متن...]
 • خاصيت letter-spacing

         

  [ادامه متن...]
 • خاصيت line-height برای Text

       

  [ادامه متن...]
 • خاصيت direction برای متن و نوشته

       

  [ادامه متن...]
 • خاصيت color برای متن و نوشته

     

  [ادامه متن...]
 • معرفی و دليل استفاده و کاربرد CSS

  CSS مخفف عبارت ( Cascading Style Sheet ) است . از CSS ، برای قالب دهی و اعمال خواص مورد نظر به عناصر و تگ های موجود در صفحات HTML استفاده می شود . با استفاده از امکانات CSS ، می توان صفحات HTML را با سرعت ودقت بيشتری طراحی کرد و باعث کاهش حجم کد نويسی می شود . توسط خواص CSS ، می توان ظاهر ، رنگ ، نحوه نمايش ، موقعيت قرار گيری ، تراز بندی افقی و عمودی و … را برای عناصر HTML تعيين کرد . توجه ! : قبل از مطالعه بخش CSS ،

  [ادامه متن...]
 • آموزش Javascript – قسمت پنجم

  آموزش جاوا اسکریپت

        2-length : تعداد عناصر یك آرایه را بر می گرداند. arrayObject.length   مثال: <script type=”text/javascript”> var arr = new Array(3); arr[0] = “John”; arr[1] = “Andy”; arr[2] = “Wendy”; document.write(“Original length: ” + arr.length); document.write(“<br />”); arr.length=5; document.write(“New length: ” + arr.length); </script>   3-prototype : به شما امكان اضافه كردن متدها و خصوصیت به شی را می دهد. object.prototype.name=value   مثال: <script type=”text/javascript”> function employee(name,jobtitle,born) { this.name=name; this.jobtitle=jobtitle; this.born=born; } var fred=new employee(“Fred Flintstone”,”Caveman”,1970); employee.prototype.salary=null; fred.salary=20000; document.write(fred.salary); </script>   شی ها ی boolean در javascript :   شی های بولی یك مقدار غیربولی را به مقدار

  [ادامه متن...]
 • آموزش جاوا اسکریپت (Javascript) – قسمت چهارم

  آموزش جاوا اسکریپت

      gethours() : مقدار ساعت را از یك شی date  بر می گرداند. dateObject.getHours() نكته: مقدار برگشتی بین 0-23 می باشد. مثال: <script type=”text/javascript”> var d = new Date(); document.write(d.getHours()); var born = new Date(“July 21, 1983 01:15:00”); document.write(born.getHours()); </script>   getminutes() : مقداردقیقه را از یك  شی date  بر می گرداند. dateObject.getMinutes()   نكته:  مقدار برگشتی بین 0-59 می باشد.   مثال: <script type=”text/javascript”> var born = new Date(“July 21, 1983 01:15:00”); document.write(born.getMinutes()); var d = new Date(); document.write(d.getMinutes()); </script>   getseconds() : مقدار ثانیه را از یك شی date  بر می گرداند. dateObject.getSeconds()   نكته: مقدار برگشتی

  [ادامه متن...]
 • آموزش جاوا اسکریپت (Javascript) – قسمت سوم – برنامه نویسی شی گرا

  آموزش جاوا اسکریپت

    برنامه نویسی شی گرا Javascript Javascript یك زبان برنامه نویسی شی گرا(o.o.p) است . یك زبان برنامه نویسی شی گرا به شما اجازه میدهد كه شی های مورد نیاز خود را تعریف كرده و انواع متغیرهارا نیز تعریف كنید . تعریف یك شی : یك نوع داده ویژه است . خصوصیات : مقادیر وابسته به یك شی هستند . خصوصیات شی های string :   IE N FF توضیح خصوصیت 4 4 1 تعداد كاراكترهای یك رشته را برمیگرداند Length 3 2 1 خصوصیت سازنده به یك تابع مراجعه كرده و یك شی را می سازد. constructor 4 2

  [ادامه متن...]
به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت