• درس یازدهم اصطلاحات زبان انگلیسی

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

     اصطلاح انگلیسی                    English Expression اصطلاحات زبان انگلیسی این درس : Go up in smoke کاملا سوختن، (برنامه، امید و…) شکست خوردن، ناموفق بودن Cut the ground from under somebody’s feet نقشه های کسی را نقش برآب کردن A bag of bones آدم یا موجود خیلی لاغر Fall from grace اعتبار خود را از دست دادن To be in deep shit تو دردسر افتادن As thick as thieves (درمورد دو یا چند نفر) رفقای صمیمی (طوریکه مشکوک به نظر میان)   Have itchy ‘feet Definition: (informal) to want to travel or move to a different place; to want to do

  [ادامه متن...]
 • درس دهم اصطلاحات زبان انگلیسی – یک قطره آب A drop of water

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی                    English Expression Have bigger fish to fry کارهای مهمتر یا جذابتر برای انجام دادن داشتن 2.ضرب المثل انگلیسی                     English Proverb Strike while the iron is hot تا تنور داغ است، باید نان را چسباند 3. ضرب المثل چینی                        Chinese Proverb To chop a tree quickly, spend twice the time sharpening your ax برای بریدن درخت، دو برابر برای تیز کردن تبر وقت بگذارید 4. سخن الهام بخش                   Motivational Quote A drop of water has the tastes of the water of the seven seas: there is no need to experience all the ways of worldly life. The reflections

  [ادامه متن...]
 • درس نهم اصطلاحات زبان انگلیسی – زیره به کرمان بردن

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی                    English Expression Talk turkey (درمورد چیزی) جدی صحبت کردن 2.ضرب المثل انگلیسی                     English Proverb Carry coals to Newcastle زیره به کرمان بردن (محصولی را به شهر اصلی تولید آن بردن؛کنایه از کار بی فایده کردن) 3. ضرب المثل چینی                        Chinese Proverb Talk doesn’t cook rice حرف نان و آب نمی شود 4. سخن الهام بخش                   Motivational Quote Hold fast to dreams For if dreams die Life is a broken-winged bird That can not fly Hold fast to dreams For when dreams go Life is a barren field Frozen with snow به رویا هایتان محکم بچسبید که رویا

  [ادامه متن...]
 • درس هشتم اصطلاحات زبان انگلیسی – گوش Ear

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Go in one ear and out the other یک گوش در و یک گوش دروازه Example: Every thing I tell him just goes in one ear and out the other 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb An eye for an eye and a tooth for a tooth چیزی که عوض داره گله نداره 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb Eloquence provides only persuasion, but truth buys loyalty سخنوری دیگران را متقاعد می سازد، اما صداقت موجب کسب اعتماد می شود 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote It is one of the commonest of mistakes to consider

  [ادامه متن...]
 • درس هفتم اصطلاحات زبان انگلیسی – هدر دادن To waste

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Throw your money about بیش از حد ولخرجی کردن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb What’s sauce for the goose is sauce for the gander آنچه برای خود نمی پسندی، برای دیگران نیز نپسند 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            To be unhappy over what one lacks is to waste what one already possesses ناراحتی به خاطر نداشتن چیزی، هدر دادن داشته های فعلی است 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote My doctors told me I would never walk again. My mother told me I would. I believed my mother پزشکان به من گفتند که

  [ادامه متن...]
 • درس ششم اصطلاحات زبان انگلیسی – دوست Friend

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Be in the red بدهکاری بالا آوردن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb Beggars can’t be choosers آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            If you want happiness for an hour — take a nap If you want happiness for a day — go fishing If you want happiness for a year — inherit a fortune If you want happiness for a lifetime — help someone else اگر به دنبال یک ساعت شادی هستید — چرتی بزنید اگر به دنبال یک روز شادی هستید – به ماهیگیری بروید اگر

  [ادامه متن...]
 • درس پنجم اصطلاحات زبان انگلیسی – طمع Greed

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Be child’s play مثل آب خوردن بودن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb He who hesitates is lost در کار خیر حاجت هیچ استغاره نیست 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            There is no greater calamity than being consumed by greed هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست که انسان توسط حرص و طمع از پا در بیاید 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote History has demonstrated that the most notable winners usually encountered heartbreaking obstacles before they triumphed. They won because they refused to become discouraged by their defeats. تاریخ نشان داده است که برجسته

  [ادامه متن...]
 • درس چهارم اصطلاحات زبان انگلیسی – ماموریت Mission

  آموزش رایگان

  1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Be at each other’s throats باهم درگیر بودن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb Don’t look a gift horse in the mouth به دندان اسب پیش کشی نگاه نمی کنند 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            Those who spend all their time talking will have no time to think افرادی پر حرف وقتی برای فکر کردن ندارند 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote Here is a test to find out if your mission on earth is finished: If you’re alive, it isn’t معیاری وجود دارد تا دریابید که آیا ماموریت شما در این دنیا تمام

  [ادامه متن...]
 • درس سوم آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی – جوانه

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Be in the club باردار بودن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb The grass is greener on the other side of the fence مرغ همسایه غازه 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            You won’t help shoots grow by pulling them up higher با بالا کشیدن جوانه به رشد آن کمک نخواهید کرد 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote Love cures people — both the ones who give it and the ones who receive it عشق علاج انسانهاست – چه آن کس که عشق می ورزد و چه آن کس که مورد عشقی قرار می گیرد

  [ادامه متن...]
 • درس دوم آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی – مضحکه

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Be a figure of fun مضحکه مردم بودن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb Money does not grow on trees پول علف خرس نیست 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            Do not want others to know what you have done? Better not have done it then دوست ندارید دیگران بفهمند که چه کاری انجام داده اید؟ پس بهتر است آن را انجام ندهید 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote The best and most beautiful things in the world cannot be seen, not touched . . . but are felt in the heart بهترین و زیباترین

  [ادامه متن...]
به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت