• درس ششم درس های ابتدایی انگلیسی

  درس های ابتدایی انگلیسی

  مریم: صبح بخیر.(عصر بخیر) توران:صبح بخیر.(عصر بخیر) مریم: حالتان چطور ؟ توران: خیلی خوبم، متشکرم مریم: من مریم هستم. او آقای یوسف جوادی است. توران:آیا او داود است؟ مریم:خیر، او نیست. او یوسف است.آیا من یک معلم هستم؟ توران:خیر، شما نیستید. شما یک دانش آموز هستید. شما دوشیزه مریم احمدی هستید. مریم: آیا او یک معلم است؟ توران: خیر او نیست. یوسف: من چه کاره هستم؟ توران: شما یک دانش آموز هستید. یوسف: آن چیست؟ مریم: آن یک مداد است.شما چه کاره هستید؟ توران: من یک دانش آموز هستم. مریم: او یک معلم است. او خانم علوی است. Maryam: good

  [ادامه متن...]
 • درس پنجم درس های ابتدایی انگلیسی

  درس های ابتدایی انگلیسی

  آیا آن یک کتاب است؟ بله، آن هست. آن یک کتاب است. آیا آنها دانش آموز هستند؟ بله آنها هستند. آنها دانش آموز هستند. آیا آن یک میز است؟ خیر، آن نیست. آن یک میز نیست. آیا آن یک پنجره است؟ نه آن نیست. آن یک پنجره نیست. آیا آنها دیوار هستند؟ نه، آنها نیستند. آنها دیوار نیستند. آیا آنها معلم هستند؟ خیر، آنها نیستند. آنها معلم نیستند. آیا او یک معلم است؟ بله او هست. او یک معلم است. آیا او یک دانش آموز است؟ نه، او نیست. او یک دانش آموز نیست. آیا شما دانش آموز هستید؟ بله

  [ادامه متن...]
 • درس یازدهم اصطلاحات زبان انگلیسی

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

     اصطلاح انگلیسی                    English Expression اصطلاحات زبان انگلیسی این درس : Go up in smoke کاملا سوختن، (برنامه، امید و…) شکست خوردن، ناموفق بودن Cut the ground from under somebody’s feet نقشه های کسی را نقش برآب کردن A bag of bones آدم یا موجود خیلی لاغر Fall from grace اعتبار خود را از دست دادن To be in deep shit تو دردسر افتادن As thick as thieves (درمورد دو یا چند نفر) رفقای صمیمی (طوریکه مشکوک به نظر میان)   Have itchy ‘feet Definition: (informal) to want to travel or move to a different place; to want to do

  [ادامه متن...]
 • درس دهم اصطلاحات زبان انگلیسی – یک قطره آب A drop of water

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی                    English Expression Have bigger fish to fry کارهای مهمتر یا جذابتر برای انجام دادن داشتن 2.ضرب المثل انگلیسی                     English Proverb Strike while the iron is hot تا تنور داغ است، باید نان را چسباند 3. ضرب المثل چینی                        Chinese Proverb To chop a tree quickly, spend twice the time sharpening your ax برای بریدن درخت، دو برابر برای تیز کردن تبر وقت بگذارید 4. سخن الهام بخش                   Motivational Quote A drop of water has the tastes of the water of the seven seas: there is no need to experience all the ways of worldly life. The reflections

  [ادامه متن...]
 • درس چهارم درس های ابتدایی انگلیسی

  درس های ابتدایی انگلیسی

  درس چهارم آن یک پنجره است. آیا آن یک پنجره است؟ بله، آن هست. آن یک خودکار است. آیا آن یک خودکار است؟ بله، آن هست. آن یک تخته سیاه است؟ بله، آن هست. آیا آنها دیوار هستند؟ بله، آنها هستند. آیا آنها دانش آموز هستند؟ بله، آنها هستند. آیا آنها نیمکت هستند؟ بله، آنها هستند. آیا آن یک در است؟ بله، آن هست. آیا آنها در هستند؟ بله، آنها هستند. آیا آن یک میز تحریر است. بله، آن هست. آیا او یک معلم است؟ بله، او هست. آیا آنها دانش آموز هستند؟ بله، آنها هستند. آیا او یک دانش

  [ادامه متن...]
 • درس نهم اصطلاحات زبان انگلیسی – زیره به کرمان بردن

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی                    English Expression Talk turkey (درمورد چیزی) جدی صحبت کردن 2.ضرب المثل انگلیسی                     English Proverb Carry coals to Newcastle زیره به کرمان بردن (محصولی را به شهر اصلی تولید آن بردن؛کنایه از کار بی فایده کردن) 3. ضرب المثل چینی                        Chinese Proverb Talk doesn’t cook rice حرف نان و آب نمی شود 4. سخن الهام بخش                   Motivational Quote Hold fast to dreams For if dreams die Life is a broken-winged bird That can not fly Hold fast to dreams For when dreams go Life is a barren field Frozen with snow به رویا هایتان محکم بچسبید که رویا

  [ادامه متن...]
 • درس هشتم اصطلاحات زبان انگلیسی – گوش Ear

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Go in one ear and out the other یک گوش در و یک گوش دروازه Example: Every thing I tell him just goes in one ear and out the other 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb An eye for an eye and a tooth for a tooth چیزی که عوض داره گله نداره 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb Eloquence provides only persuasion, but truth buys loyalty سخنوری دیگران را متقاعد می سازد، اما صداقت موجب کسب اعتماد می شود 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote It is one of the commonest of mistakes to consider

  [ادامه متن...]
 • درس هفتم اصطلاحات زبان انگلیسی – هدر دادن To waste

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Throw your money about بیش از حد ولخرجی کردن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb What’s sauce for the goose is sauce for the gander آنچه برای خود نمی پسندی، برای دیگران نیز نپسند 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            To be unhappy over what one lacks is to waste what one already possesses ناراحتی به خاطر نداشتن چیزی، هدر دادن داشته های فعلی است 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote My doctors told me I would never walk again. My mother told me I would. I believed my mother پزشکان به من گفتند که

  [ادامه متن...]
 • درس سوم درس های ابتدایی انگلیسی

  درس های ابتدایی انگلیسی

  آن چیست؟ آن یک کتاب است؟ آنها چه هستند؟ آنها کتاب هستند. آن چیست؟ آن یک در است. آنها چه هستند؟ آنها در هستند. آنها چه هستند؟ آنها میز هستند. آنها چه هستند؟ آنها میز تحریر هستند. من چه کاره هستم؟ شما یک معلم هستید. شما چه کاره هستید؟ ما دانش آموز هستیم. آنها چه کاره هستند؟ آنها معلم هستند. آنها چه هستند؟ آنها نیمکت هستند. ۱- What is it? It is a book. It’s a book, 2- What are they? They are books. They’re books. 3- What is it? It is a door. It’s a door. 4- What are

  [ادامه متن...]
 • درس ششم اصطلاحات زبان انگلیسی – دوست Friend

  آموزش اصطلاحات انگلیسی

  1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Be in the red بدهکاری بالا آوردن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb Beggars can’t be choosers آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            If you want happiness for an hour — take a nap If you want happiness for a day — go fishing If you want happiness for a year — inherit a fortune If you want happiness for a lifetime — help someone else اگر به دنبال یک ساعت شادی هستید — چرتی بزنید اگر به دنبال یک روز شادی هستید – به ماهیگیری بروید اگر

  [ادامه متن...]
به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت