12 نت موسیقی از کجا آمده اند؟

آیا برای نواختن ساز درامز یا طبل به دانستن مبانی و تئوری موسیقی نیاز دارم؟

 

12 نت موسیقی از کجا آمده اند؟

12 نت موسیقی از کجا آمده اند؟

بسیاری از نوازندگان درام، به ویژه در اوایل کار، فکر می کنند هنگامی که ساز درامز می زنند بایست فقط ریتم را نگه دارند و بقیه گروه از ریتم آن ها دنباله روی کنند. اما یک موسیقی نواز درام واقعا خوب، بایست بداند که او هم بخشی از گروه است. بایست بداند برای اینکه با دیگران بنوازد، بایست با کسر میزان و ارزش زمانی نت ها آشنا باشد و به اندازه سایر اعضای گروه از تمپو و نوآنس سر در بیاورد و بداند که هر قطعه بایست چطور نواخته شود. یک موسیقی نواز درام که تمام مدت یکنواخت بلند یا تند یا نرم و کند بنوازد، حوصله شنونده را سر می برد. پس کار موسیقی نواز ای که بتواند این ها را با یکدیگر ترکیب کند بسیار جذاب تر می شود.

 

12 نت موسیقی از کجا آمده اند؟

درباره پیدایش دوازده نتی که امروزه در موسیقی استفاده می شود مبانی و تئوری های فراوانی وجود دارد. برخی فکر می کنند ریشه آن در ریاضیات است. عدد دوازده بر عدد های دو ، سه و چهار قابل تقسیم است که سبب می شود تقسیم بندی در یک اکتاو ساده شود.
نظریه های دیگری هم هست که می گویند فیثاغورس، دانشمند یونانی اهل جزیره ساموس، برای عدد دوازده احترام خاصی قائل بود، از این رو چرخه پنجم هایش را با دوازده نقطه بر روی آن ساخت.
اگر آهنگسازان فقط از مدل نت خوانی استفاده کرده بودند و چرخه پنجم ها را به طور کامل کنار گذاشته بودند، مدل امروزی نه نقطه داشت. در هر صورت، بهترین پاسخ به پرسش مبدا نت ها، از سمت شوئن برگ داده شد، که گفت یک گام دوازده نت دارد، زیرا یک به علاوه دو مساوی سه است. بسیاری از فرهنگ های موسیقی غیر غربی در گام ها و اکتاوهایشان نت های بیشتری یا کمتری دارند.

 

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت