×بستن تبلیغ

بمل ها با استفاده از یادیارها

بمل ها : با استفاده از یادیارها

 

بمل ها با استفاده از یادیارها

بمل ها با استفاده از یادیارها

برای گام های ماژوری که دارای بمل می باشند، بر روی چرخه پنجم ها در خلاف جهت عقربه های ساعت حرکت لازم است بکنید که از دو ماژور شروع شده که عدد آن صفر است. از این بر روی گام فا ماژور یک بمل دارد، گام سی بمل ماژور سه بمل دارد و الی آخر.
درست مانند دیزها، بمل ها هم در هر گام با ترتیب مشخصی می آیند: سی، می، لا، ر، سل، دو، فا، نمونیک یا اصطلاحا یادیارها را دارای این توان هستی در باب این توالی بکار ببرید که ترتیب درست برعکس ترتیب دیزها است.
پس برای نمونه چنانچه سل بمل ماژور که بر بر روی چرخه، شش قدم با دو ماژو فاصله دارد، در گامش دارای شش بمل باشد این ها هستند : سی بمل، می بمل، لا بمل، ر بمل، سل بمل، و دو بمل.
گام سی ماژور که دارای دو قدم فاصله با دو ماژور در بالای چرخه است، سی بمل و می بمل دارد. ملاحظه بفرمایید که ترتیب دیز و بمل ها در این نمونیک و یادیارها می بایستی جوری باشند که دو نشانه سرکلید نوشته شود.
هر چقدر که بر بر روی اهمیت دانستن چرخه پنجم ها تاکید بکنیم کم است و فراگیری اش برای آهنگ ساز و موسیقی دان و نوازنده و یادگیرنده مبانی موسیقی خیلی مفید و ضرروی است. فقط دارای این توان هستیم بارها و بارها بگوییم که چرخه پنجم ها را یاد گرفته و حفظ و از بر کنید و از آن استفاده کنید.

 

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت