×بستن تبلیغ

دیزها با استفاده از یادیارها

در کنار تمامی این گونه مسائل فنی که چرخه پنجم به آن ها می پردازد، هنگامی که می خواهید نشانه های سرکلید پیچیده را درجا رمزگشایی بکنیم، بهترین راهنمای شما هم است. این چرخه در ساختن موسیقی هم به همین قدر و اندازه دارای اهمیت است، بخاطر اینکه طراحی هوشمندانه آن در آهنگ سازی و هارمونیزه کردن ملودی، به ساختن آکوردها و تغییر گام ها به گام های مختلف در یک قطعه موسیقی نیز کمک می کند.
هر کدام از نقطه های چرخه پنجم ها در واقع درجه پنجم گام نقطه قبلی نیز است و به همین خاطر می باشد که به آن چرخه پنجم ها می گوییم. به عنوان مثال، نت درجه پنجم (دومینانت یا نمایان) در گام دو ماژور، سل است. چنانچه به چرخه پنجم ها نگاه کنید، می بینید که سل ماژور درست بعد از دو ماژور قرار گرفته است. چنانچه در جهت عقربه های ساعت پیشروی کنید خواهید دید که نت پسین نت ر است که نت دومینانت یا نمایان در گام سل ماژور می باشد و به همین روال ترتیب در این چرخه ادامه پیدا خواهد کرد.

دیزها: با استفاده از یادیارها

 

دیزها با استفاده از یادیارها

دیزها با استفاده از یادیارها

در همه گام ها دیزها با ترتیب خاصی می آیند: فا، سل، ر، لا، می، سی. دارای این توان هستی به خاطر سپردن یک جمله با استفاده از یادیارها این ترتیب را به راحتی یاد بگیرید. برای نمونه چنانچه قطعه ای را در گام سی ماژور می نوازید، از بر روی چرخه پنجم ها که می دانید سی ماژور پنج دیز دارد. و از بر روی جمله ای که با آن یاد یار ساخته اید می فهمید که این دیزها را دارید. فا دیز، دو دیز، سل دیز، ر دیز، و لا دیز. بخاطر اینکه ترتیب دیزها همیشه بدین صورت باقی می ماند. چنانچه گام ر ماژور را بنوازید که دو تا دیز دارد، می دانید که دو دیزتان فا ماژور و دو ماژور هستند. بخاطر اینکه جمله یاد یار. چنانچه جمله خوبی به ذهن تان رسید برای به خاطر سپاری این ترتیب کمک تان خواهد کرد تا بتوانید از آن استفاده کنید.

 

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت