×بستن تبلیغ

بازی کردن با پترن گام ماینور هارمونیک بر بر روی ساز پیانو و گیتار

گام ماینور هارومنیک واریاسیونی از ماینور طبیعی می باشد (که پیش تر به وضوح درباره آن گفته ایم) در این گام، درجه هفتم ماینور طبیعی واحد نیم پرده بالاتر می رود. این واحد نیم پرده بالا رفتن در نشانه سرکلید آن اعمال نخواهد شد بلکه توسط نشانه های عرضی صورت خواهد گرفت (دیز، دوبل دیز، بکار) دارای این توان هستی در آموزش های آینده درباره نشانه های عرضی فرا

گام ماینور هارمونیک بر بر روی ساز پیانو و گیتار

گام ماینور هارمونیک بر بر روی ساز پیانو و گیتار

بگیرید . این به این معنی می باشد که بعضی وقت ها هم ممکن است در یک گام، هم دیز را و هم بمل را داشته باشیم که هیچ موردی هم ندارد.
برای اجرا و نواختن یک گام لا ماینور ملودیک بر بر روی ساز پیانو مانند آنچه گفتیم دارای این توان هستی عمل کنید.
هنگامی که آهنگ سازان می خواهند قطعه موسیقی را در پترن گام ماینور ملودیک بنویسند، آن را با پترن گام ماینور طبیعی انجام می دهند و سپس با نشانه های عرضی نت های درجه ی ششم و هفتم بالا رونده تغییر می دهند.
یک نکته خوب در باب گیتار این مطلب است که فقط کافی است که یک الگو از هر نوع گام ملودیک را بر روی آن یاد بگیریم و همین کافی است. برای اجرا و نواختن گام لامینور بالا رونده بر بر روی گیتار ، الگویی که پیش تر گفتیم را اجرا کنید. برای نواختن گام لامینور پایین رونده بر بر روی گیتار نیز، ایضا همین طور عمل کنید.
البته لازم است به خاطر بسپارید که که برای نواختن یک گام پایین رونده بر روی ساز پیانو و گیتار ، می باستی مانند لامینور طبیعی بنوازید.

 

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت