روش برگرداندن شخص به حالت اولیه

روش برگرداندن شخص به حالت اولیه

روش برگرداندن شخص به حالت اولیه

روش برگرداندن شخص به حالت اولیه در این الگو، به طور کلی با روشی که در سایر الگوها انجام می شود فرق دارد. الگوی آن روان شناس این بود که سه شخصیت در آن زن وجود دارد که هر کدام احساس ناخودآگاه مربوط به خودشان را دارند، و سپس دو شخصیت دیگر در بالای آنها هست که هرکدام از آنها نیز دارای احساس ناخودآگاه هستند، و از طرفی یک احساس ناخودآگاه دیگر برای این دو احساس ناخودآگاه وجود دارد و الی آخر. در واقع به صورت مراحل پشت سرهم بودند. اگر قرار باشد او را به حالت اولیه برگردانید، باید این کار را همیشه در یک نقطه انجام دهید. حدس من این است که آن روان شناس این موضوع را رعایت نکرده و دلیل آن همه فراموشی نیز همین است.

در مورد عارضه چند شخصیتی می تواند روشی را به کار بگیرد که ما آن را درهم کوبیدن بصری می نامیم. این یک روش ائتلافی بصری است که با استفاده از تکیه گاههای بصری انجام می گیرد. شما دستهایتان را در دو طرف نگه می دارید، یکی از شخصیتهایتان را در دست چپ و دیگری را در دست راستتان تصور می کنید، و در واقع آنها را می بینید و صدایشان را می شنوید. سپس آن دو تصویر را به آرامی به طرف هم می برید و مشاهده می کنید که آنها در یکدیگر فرو می روند و سپس متوجه می شوید که این تصویر جدید تا چه حد متفاوت است. اگر از آن خوشتان آمد، دوباره همین کار را به طور حرکتی انجام دهید و آن دو تصویر را از طریق دست هایتان به هم بکوبید. سپس تصویر ادغام یافته را به درون بدنتان بکشید.

ما کاملا تصادفی به این قضیه برخوردیم. در ابتدا این کار به نوعی عجیب و غریب به نظر می رسید تا این که راجع به عصب شناسی قدری تحقیق کردیم. این یک عمل مجازی خوبی است که معمولا در یک پدیده مجازی به نام عصب شناسی رخ می دهد. و من می خواهم به شما بگویم که این نشانه بی تجربگی است اگر فکر کنید که عصب شناسی یک پدیده مجازی نیست! ولی در هر حال این عمل مجازی، بسیار شبیه عملکرد ماست و اگر آن را درست انجام دهید، کار بسیار هیجان انگیزی از آب در می آید. این یک شیوه بسیار نیرومند است.

 

جلسات رواندرمانی گریندر

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت