معرفی و دليل استفاده و کاربرد CSS

معرفی CSS :

CSS مخفف عبارت ( Cascading Style Sheet ) است .
از CSS ، برای قالب دهی و اعمال خواص مورد نظر به عناصر و تگ های موجود در صفحات HTML استفاده می شود .
با استفاده از امکانات CSS ، می توان صفحات HTML را با سرعت ودقت بيشتری طراحی کرد و باعث کاهش حجم کد نويسی می شود .
توسط خواص CSS ، می توان ظاهر ، رنگ ، نحوه نمايش ، موقعيت قرار گيری ، تراز بندی افقی و عمودی و … را برای عناصر HTML تعيين کرد .

توجه ! : قبل از مطالعه بخش CSS ، شما بايد به طور کامل با زبان برنامه نويسی HTML و بخصوص تگ < style > آشنا باشيد . برای مطالعه زبان HTML ، به بخش آموزش HTML و برای مطالعه تگ < style > ، به قسمت آموزش تگ < style > در HTML برويد .

 

 دليل استفاده و کاربرد CSS : 

 

در اينجا با اشاره به يک موضوع کلی ، دليل استفاده از CSS را بيان می کنيم :

همانطور که می دانيد صفحات HTML ، از عناصر مختلفی مثل پاراگراف ، جداول ، عنوان ها و … غيره تشکيل شده اند . امروزه صفحات وب از حالت ساده و يکنواخت خارج شده و طراحان سعی می کنند تا با استفاده از جلوه های تصويری مثل استفاده از رنگ های مختلف ، حالت های نمايش گوناگون و … به جذابيت و زيبايي صفحات بيافزايند .
فرض کنيد که ما در صفحات يک وب سايت ، يکسری عنوان ها ، پارگراف ها و جداول داريم که اين عناصر در بيشتر صفحات تکرار شده و دارای ويژگی های يکسانی هستند . به طور مثال برخی از عنوان ها رنگ سبز داشته ، يا بعضی از پاراگراف ها دارای نوع و اندازه خاصي از Font هستند و يا جداول دارای پس زمينه رنگی هستند . در اينجا 2 راه حل جهت تعيين خواص برای اين عناصر وجود دارد :

در درون هر صفحه ، خواص مشترک را در تمام صفحات و در درون تگ های مورد نظر به صورت تکی تعيين کنيم ، که اين مسئله چند اشکال دارد :

  • باعث تکرار شدن خواص مشترک عناصر در تمام صفحات و تگ های مورد نظر می شود .
  • حجم کد نويسی بالا رفته و احتمال خطا افزايش می يابد .
  • سرعت طراحی صفحات بسيار کاهش می يابد .
  • اعمال تغييرات به عناصر بسيار وقت گير بوده و کار زيادی را می طلبد .

 

ما ابتدا عناصر با خواص مشابه را بر حسب id و class آنها ، در گروه های يکسان قرار می دهيم . سپس در يک فايل Style بيرونی و يا در تگ Style در بخش Head صفحه ، خواص و ويژگی های مشترک را در يکجا برای همه آن گروه ها تعريف کرده و سپس هر يک از عناصر را به گروه مورد نظر ارتباط می دهيم . برای آشنايي با روش دسته بندی و ارتباط عناصر در CSS ، به بخش آموزش تگ < style > در HTML برويد .
انجام روش دوم ، اشکالات روش اول را برطرف کرده و باعث می شود تا :

 

  • خواص مشابه در عناصر و تگ ها تکرار نشود .
  • حجم کد نويسی کاهش يافته و احتمال خطا کمتر می شود .
  • سرعت طراحی صفحات افزايش می يابد .
  • اعمال تغييرات به صفحات بسيار سريع و راحت صورت می گيرد .

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت