دستگاه شور

 

منبع : مرکز موسیقی سدا



مشاهده ویدیو


Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت