طاس (ساز)

طاس سازی کوبه‌ای است که کاسه آن از جنس مس است و روی آن پوست گاو یا گوسفند می‌کشند و با چوب، تسمه چرمی یا لاستیکی بر آن می‌کوبند. استفاده از طاس در مرحله ذکر و قیام صورت می‌گیرد.

توسط این ساز نغماتی با عناوین زیر اجرا می‌شود:
حیران
گریان
فتاح پاشایی
لبلان
زنگی زنگی
سه‌جار
شلان

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت