خانواده ساکسیفون

خانواده اصلی ساکسیفون بین سازهای B بمل و E بمل تغیر می کند. خانواده دیگری از ساکسیفون بین C و F تغییر می کند و بیشتر حاشیه ای هستند، هرچند که بعضی از سازندگان سعی کردند ساکسیفون سوپرانو C و آلتو در F (متزو-سوپرانو ساکسیفون) و تنور در C (ساکسیفون ملودی C ) را در قرن بیستم محبوب کنند. ملودی C بین اواخر 1920 و اوایل 1930 به موفقیت هایی رسید. یک شرکت اخیرا تولید ساکسیفون سوپرانو C و ملودی C را احیاء کرده است. سازهای در F بصورت نادر موجود هستند.

 

ساکسیفون کلید یک اکتاو بالاتر یک اکتاو پایین تر
1 سوپرانیسمو B♭ سوپرانو
2 سوپرانینو E♭ آلتو
3 سوپرانو B♭ سوپرانیسمو تنور
4 آلتو E♭ سوپرانینو باریتون
5 تنور B♭ سوپرانو باس
6 باریتون E♭ آلتو کنتراباس
7 باس B♭ تنور ساب کنتراباس
8 کنتراباس E♭ بریتون
9 ساب کنتراباس B♭ باس

 

 

منبع : آموزش ساکسیفون

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت