ديوانسازی و ساختار باقلاما

ديوانسازی

نام ديگر اين ساز باقلاماي دسته بلند(uzun sap bağlama)است.اندازه كاسهاش 50 سانتي متر، طولِ دستهاش65 سانتي متر است. اين ساز داراي 7 سيم است ولي در گذشته 9 سيم داشته است. كوك معمولي باقلاماي دسته بلند به ترتيب از پائين ترين سيم لا(la )، رِ( re)، سُل(sol ) است.منظور از كوك معمولي،كوكي است كه اغلب مقامها و ترانه ها با آن قابل اجرا است.

ميدانسازي:همانطور كه از نام آن پيدا است در قديم در ميدان ها و مكان هاي عمومي استفاده مي شده است.اندازه كاسهاش 60 سانتي متر، طولِ دستهاش72 سانتي متر است. اين ساز داراي 12سيم است.

 

ساختار باقلاما

شامل 2 بخش اصلي ميگردد: كاسه و دسته. پشت كاسه از چوبهاي نازكي پوشيده شده كه به كاسهاي از چوبهاي درختاني چون ناروَن، توت و اَردَج ساخته شده؛ اتصال مييابد. كاسه دسته را هم دربر ميگيرد(محل وصل به دسته) كه آن هم از چوبِ درختاني سبك و بادوام مثل زيرفون و اَردَج ساخته ميشود. در بخش پايين كاسه، يك قسمت كوچك به نام خَرَكِ تحتاني اضافه گرديده است، كه در آنجا سيمها به هم گره ميخورند. البته سيمهايي كه در آنجا گره   خوردهاند از آنجا به خرك مياني ميرسند(جاييكه سيمها از روي پُل يا خرك عبور كرده و به بالاي دسته اتصال«گوشي ها» مييابند). اين خرك مياني ميتواند حركت كرده و در صورت لزوم تنظيم شود. پردهها طوري بر دسته ساز بسته  ميشوند كه سيستم صدايي موسيقي مردمي تركيه را با تغييرات اندكي مطابق با همان ناحيه ايجاد نمايد. در انتهاي دسته گوشيها با زاويه 15 درجه به عقب قرار گرفتهاند. انتهاي ديگر سيمها در سوراخهايي كه در هر قسمت گوشي تعبيه شده، گره ميخورند. گوشي ها به منظور كوك كردن ساز و كوتاهي و بلندي سيمها كاربرد دارند. يك خرك فوقاني در بالاي دسته قبل از گوشي ها تعبيه شده تا از رها شدن سيمها و به هم خوردن كوك جلوگيري نمايد.

 

منبع : irandeserts.com

 

 

 

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت