درس ۳ – اتودها جهت ریتم شناسی گیتارباس

اتودهای پایانی از مجموعه اتودهای پایه ای گیتار باس در این درس ارائه شده است.
قابل ذکر است دروس بعد مرتبط با ریتم های Chicken برای ساز گیتارباس می باشد.

منبع : brsonline.ir

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت