لیدی بلانت و مسیح (V)

در نمونه ویلن مسیح نیمه پائینی دریچه در محدوده ای با تراکم کمتر در چوب واقع شده است در صورتی که کاملا در جهت عکس در نمونه لیدی بلانت نیمه پائینی دریچه ها در محدوده متراکم تری در حیطه عرضی چوب قرار گرفته است که این موضوع خود نیز به تنهایی از جهات مختلفی قابل بررسی است که ما به بخش مختصری دراین میان اشاره نمودیم.

اما بخش اصلی ساختار بدنه در نمای دو بعدی تعیین مکان bridge می باشد که با توجه به قسمت مهم دیگری از ساز که neck می باشد در نظر گرفته می شود.
کیفیت و کمیت محل استقرار خرک در این دو نمونه ساز چگونه است؟

در بخشهای قبلی این مطلب عنوان شد که دسته این ساز بعدها تعویض شده و طول آن افزایش یافته است که البته این موضوع در ارتباط با ویلن مسیح استراد نیز رخ داده است (طول دسته در هر دو ساز افزایش یافته است).

اطلاعات دقیقی در دست نیست که طول اضافه شده در دسته های هر دو ساز چقدر می باشد اما به طور حتم در محدوده نزدیکی به میزان اسانداردهای امروزیست که بیشتر بر مبنای طول ارتعاش و یا همان طول موثره سیم مطرح می گردد که ما اگر آن را به طور دقیق داشته باشیم وهمچنین با در نظر گرفتن مکان خرک بر روی صفحه می توانیم با کمی کوشش و دقت طول دسته را محاسبه کنیم.

با توجه به ۲ نسخه اصلی هیل و Oxford در ارتباط با طول ارتعاش سیم در ویلن مسیح با تضاد مواجه هستیم حال آنکه هر دو مجموعه بسیار معتبر بوده وقابل استناد هستند ولی آنگونه که به نظر می رسد سوداگری اطلاعات در زمینه معرفی آثار تاریخی ارزشمند و همچنین ادغام شدن آن با دنیای تجارت پیش از هر چیز مورد توجه این گونه مجموعه هاست.

در هر صورت بعد از طی این مراحل و بررسی های دیگر به این نتیجه می رسیم که طول ارتعاش سیم در ویلن مسیح کمی بیشتر از لیدی بلانت بوده و با اختلافی در حدود۲ میلی متر افزایش محاسبه گردیده است که این موضوع خود سوالات بیشتری را تولید می نماید.

از جمله اینکه این کاهش مربوط به طول دسته ویلن لیدی بلانت است؟ و یا اینکه محل استقرار دریچه های اف و در ادامه آن محل قرار گیری خرک ها در دو ساز متفاوت می باشد؟

و یا اینکه زاویه اتصال دسته به بدنه و همزمان با آن ارتفاع قوس صفحات این دو ویلن موجبات این اختلاف در اندازه ها را ایجاب نموده است؟

پاسخ دقیق به تمام این سوالات و حتی پرسشهای بسیارس دیگر در گرو امکان تشریح دقیق علمی و کلاسیک است اما اگر بخواهیم به صورت نظری و کوتاه جواب دهیم باید گفت هر کدام از این حالت ها به تنهای و یا حتی در اشتراک با یکدیگر می تواند مسبب این اختلاف باشد که در شکل کلی تر باید گفت مجموعه ایی از تمام این موارد است که چنین اختلافی را باعث می شد.اما به طور مشخص ما اختلافی واضح را در صورت قطعی بودن اسناد Oxford و Hill مشاهده می کنیم که در ارتباط با تفاوت محل استقرار Bridge در هر دو ویلن می باشد.

این مطالب بخش کوچکی بود از دنیایی از اطلاعات مربوط به این این دو ویلن ارزشمند Messiah 1716 و
Lady Blunt 1721 که ما با در نظر گرفتن آنچه در اختیار داریم و دیگر اطلاعاتی را که می توانیم محاسبه کنیم اقدام به ساخت نمودیم وبه صورت همزمان برای یافتن دانسته هایی بیشتر و سنجش شرایط فیزیکی و آکوستیکی آنها ترجیحا با همان ویژگی های قابل درک از مطالعات مربوط به این دو ویلن، مواد مورد استفاده در این دو ساز را هر بیشتر برابر با نمونه های اصلی به کار خواهیم برد.

قابل ذکر است که تا کنون ۱۳ نسخه ازویلن Messiah 1716 و ۲ نسخه از ویلن Lady Blunt در کارگاه سازسازی رضا ضیایی ساخته و به ثبت رسیده است، اما نسخ جدید از جزئیات کامل، دقیق تر و مستند تری برخوردار است که بر اساس آخرین تحقیقات در سال ۲۰۱۱ بدست آمده و به طور همزمان به اجرا خواهد رسید.

منابع

 

THE STRAD – JOHN DILWORTH 2011


PHOTOS:


THE STRAD – JOHN DILWORTH 2011

 

ITALIAN VIOLIN MAKER – KAREL JALOVEC ,1958 & 1964

 

Plane of Hill & Sons copyright 1980

 

The violin Forms of Antonio Stradivari By STEWART POLLENS 1992

 

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART, NEW YORK

 

STRADIVARI MUSEUM, CREMONA

ASHMOLEAN MUSEUM , OXFORD

منبع : گفتگوی هارمونیک

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت