درس یازدهم اصطلاحات زبان انگلیسی

 

 اصطلاح انگلیسی                    English Expression

اصطلاحات زبان انگلیسی این درس :

Go up in smoke

کاملا سوختن، (برنامه، امید و…) شکست خوردن، ناموفق بودن

Cut the ground from under somebody’s feet

نقشه های کسی را نقش برآب کردن

A bag of bones

آدم یا موجود خیلی لاغر

Fall from grace

اعتبار خود را از دست دادن

To be in deep shit

تو دردسر افتادن

As thick as thieves

(درمورد دو یا چند نفر) رفقای صمیمی (طوریکه مشکوک به نظر میان)

 

Have itchy ‘feet

Definition: (informal) to want to travel or move to a different place; to want to do sth different

سفر دوست داشتن، عاشق انجام کار متفاوت بودن

Leave sb in the dust

Definition: to leave sb far behind

کسی رو کلی پشت سر گذاشتن

Pay through the nose for sth

Definition: (informal) to pay much too much money for sth

پول خیلی زیادی بابت چیزی دادن

 برای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت