دانلود مبلمان – نیمکت و صندلی (Karl Andersson & Söner)

این مجموعه ی مبلمان معماری شامل نیمکت و صندلی های شرکت سوئدی Karl Andersson & Söner است که در سال 1898 توسط کارل اندرسون تاسیس شد. این مجموعه شامل فایل های اتوکد سه بعدی و دوبعدی میزها و نیز فایل اسکچ آپ و آرشیکد این محصولات است که با تناسبات دقیق و کارخانه ای برای دانلود در اختیار شما قرار داده شده است. 

نیمکت و صندلی Karl Andersson & Söner

600bfba7-3f03-4487-8f14-9e273ca718b4

Trippo – seating

 حجم: 316 کیلوبایت 

 حجم: 400 کیلوبایت 

 حجم: 644 کیلوبایت 

.Unique ref: 50x
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Trippo
Product group: Seating
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Steel
Material secondary: Wood
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:      http://www.karl-andersson.se/uk/products/seating/trippo-.aspx
فایل توضیحات:        http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_34trippo_table_chair_shelf_2014.pdf

Yes - seating

Yes – seating

 حجم: 538 کیلوبایت 

 حجم: 565 کیلوبایت 

 حجم: 1.13 مگابایت 

.Unique ref: Yexx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Yes
Product group: Seating
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Wood
Material secondary:  
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/seating/yes.aspx
 فایل توضیحات:   http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_54yes_2012.pdf

Kamón - Seating

Kamón – Seating

 حجم: 334 کیلوبایت 

 حجم: 443 کیلوبایت 

 حجم: 753 کیلوبایت 

.Unique ref: 3xx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Kamón
Product group: Seating
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Wood
Material secondary: Upholstery
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/seating/kamn.aspx
فایل توضیحات: http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_11kamo_n_2012.pdf

AssoGrosso - table & seating

AssoGrosso – table & seating

 حجم: 121 کیلوبایت 

 حجم: 636 کیلوبایت 

 حجم: 718 کیلوبایت 

 

.Unique ref: AGxx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: AssoGrosso
Product group: Seating
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Upholstery
Material secondary:  
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/seating/assogrosso.aspx

SIDEbySIDE - seating

SIDEbySIDE – seating

 حجم: 61 کیلوبایت 

 حجم: 183 کیلوبایت 

 حجم: 178 کیلوبایت 

.Unique ref: SBSxxx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: SIDEbySIDE
Product group: Seating
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Wood
Material secondary:  
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول: http://www.karl-andersson.se/uk/products/seating/sidebyside.aspx
فایل توضیحات: http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_53sidebyside_2012.pdf
راهنمای نصب:  http://www.karl-andersson.se/pdf/instructions/53sidebyside.pdf

Pastillo - seating

Pastillo – seating

 حجم: 198 کیلوبایت 

 حجم: 741 کیلوبایت 

 حجم: 1.81 مگابایت 

.Unique ref: 57x
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Pastillo
Product group: Seating
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Steel
Material secondary: Upholstery
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/seating/pastillo.aspx
فایل توضیحات: http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_16pastillo_2012.pdf

Steelo - seating

Steelo – seating

 حجم: 83 کیلوبایت 

 حجم: 308 کیلوبایت 

 حجم: 843 کیلوبایت  

.Unique ref: SO105
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Steelo
Product group: Seating
(Width (mm:  1050
(Height (mm:  470
(Depth (mm:  1050
Edition number: 2
Type: (Object (single object
Material main: Steel
Material secondary: Upholstery
:Weight Net (Kg) 26
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/seating/pastillo.aspx
فایل توضیحات: http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_16pastillo_2012.pdf

 

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت