×بستن تبلیغ

چگونه دف خود را تعمیر کنیم؟(1)

مدتي پيش دف پوستي ام در حين نواختن پاره شد و دف ديگري تهيه كردم . دف هايي كه در محل خريد موجود بودند ،عمدتاً كيفيت پاييني داشتند. ناگفته نماند كه قيمتشان هم پايين بود. بعد از اينكه همه ي آنها را تست كردم ، نهايتاً يكيشان را كه اشكالات كمتري داشت ، خريدم كه اشكالاتش هم رفع شدني بود.

اگر كسي براي مدت كوتاهي هم به دف نوازي روي آورده باشد ، مطمئناً متوجه پينه هاي روي دستش شده است. اگر اين مسأله شدت داشته باشد ، مي بايستي فكري به حال آن كرد ولي حد پايين آن طبيعي است. معمولاً حالت شديد آن به دليل بد ساخته شدن دف است و دفي كه من خريده ام نيز اين طور است. دو اشكال عمده در اين موارد وجود دارد . يكي در محل شستي و ديگري در طرف مقابلش ، يعني لبه اي كه پوست روي آن كشيده شده. وقتي اين دومحل به خوبي گرد نشده باشند ، تيزي آنها دست شما را آزار خواهد داد.

قبل از اينكه بگويم براي حل اين مشكل چه بايد كرد ، به شما توصيه مي كنم در صورتي كه دفتان چنين مشكلي دارد و توانايي انجام چنين كاري را در خودتان نمي بينيد ، بهتر است دفتان را نابود نكنيد. راه حل ساده تري هم براي شما وجود دارد كه در آخر خواهم گفت.
به تصوير اول نگاه كنيد. با كمي دقت متوجه تيزي موجود در محل شستي خواهيد شد. پس بايد اين تيزي از بين برود. در روبروي آن هم كه زير پوست است، چنين مشكلي وجود دارد. ابتدا از طرف روبروي شستي شروع مي كنيم. با وسيله اي صاف وسخت كه به پوست صدمه نزند ، به آرامي بر پوستي كه روي قسمت تيز كشيده شده ضربه مي زنيم تا تيزي چوب لهيده شود. تأكيد مي كنم كه خيلي احتياط كنيد. كوچكترين اشتباه يعني از بين رفتن دف. بعد از لهيده كردن تيزي چوب متوجه خلاصي پوست خواهيد شد كه با توجه به كم بودن آن، در مراحل بعدي حذفش خواهيم كرد. در دومين تصوير مي توانيد لهيدگي را از تيزي هاي مجاورش تشخيص دهيد.

 

1

 

2

 

حال مي بايستي پوست را از روي كمه در محل شستي باز كنيم. قبل از آن گل ميخ هاي مربوط به كناره ي شستي را بيرون مي كشيم. سازنده ي دف من ، از تسمه هايي استفاده كرده كه نماي گل ميخ دارند و من هم از اين تسمه ها خوشم نمي آيد و در آخر كار همه ي آنها را با گل ميخ تعويض خواهم كرد. در تصوير زير محدوده اي را كه گل ميخ ندارد، مشاهده مي كنيد.

 

3

 

در يك ظرف كمي آب بريزيد. انگشت خود را كمي خيس كنيد و محل انتهايي پوست در شستي را نم دار كنيد . اين كار را به تدريج آنقدر ادامه دهيد تا پوست و چوب از هم جدا شوند.مراقب باشيد كه آب به ساير قسمت ها نرسد.اگر ناخواسته چنين اتفاقي افتاد ، آب را سريعاً خشك كنيد و ادامه ي كار را به ساعتي بعد موكول كنيد. باز كردن پوست بايستي به آرامي و با خونسردي انجام شود. پس براي اين كار عجله نكنيد.

 

4

 

به تدريج كه پوست از چوب جدا شد، رطوبت را به زير پوست منتقل كنيد تا باقي قسمتها نيز جدا شود. قابل ذكر است كه وقتي رطوبت جذب پوست مي شود ، آن را نرم مي كند وپس از خشك شدن سفت مي شود . كا ر را تا جايي ادامه مي دهيم كه به محدوده ي خلاصي پوست در محل لهيده شدن لبه ي تيز كمه برسيم.

 

5

كمي چسب دوقلو آماده كنيد و آن را به نزديكي لبه در زير پوست بماليد. پوست  را بكشيد تا خلاصي ايجاد شده از بين برود. سپس موقتاً پوست را به لبه داخلي دف منگنه كنيد. پس از دقايقي چسب خودش را مي گيرد. بعد از خشک شدن چسب دوقلو دیگر از بابت پوست جلوی دف نگرانی نخواهیم داشت. حال منگنه ها را باز كنيد تا بتوانيم قسمتهاي تيز شستي را به وسيله ي يك كاتر حذف كنيم. بعد از اتمام اين كار به زير پوست سريش يا چسب چوب بماليد و پوست را به حالت اوليه اش برگردانيد تا خشك شود.

 

6

7

8

9

لازم است كه نكته اي را يادآور شوم . سطحي از پوست را كه باز مي كنيد زياد نباشد چرا که ديگر نمي توانيد جمعش كنيد. اگر شما هم مانند من از اين تسمه ها خوشتان نمي آيد مي توانيد با گل ميخ تعويضش كنيد.در آخر راه حلي ديگر براي كساني كه انجام توضيحات اخير برايشان مقدور نيست:

مانند دف هاي طلقي از قطعه اي اسفنجي ، چرمي ويا هر چيز مناسب ديگري مي توانيد استفاده كنيد. آن را در اندازه مناسب ببريد و با چسب چوب يا سريش روي دف بچسبانيد. دقيقاً مانند دف هاي طلقي.

10

 

منبع : http://dafzan.blogfa.com

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت