(نت دف) درس ۷ – ریتم Slow Rock جهت دف نوازی مدرن

a class=

درس ۷ – ریتم Slow Rock جهت دف نوازی مدرن ( ۷ از ۷ )

 

نت دف - درس ۷ – ریتم Slow Rock جهت دف نوازی مدرن ( ۷ از ۷ )

نت دف – درس ۷ – ریتم Slow Rock جهت دف نوازی مدرن ( ۷ از ۷ )

 

منبع : brsonline.ir

Leave a Reply


× دو = 4

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت