×بستن تبلیغ

دف کوکی

چندی پیش به ابداعی دیگر همت گماشته شد. تلاش ها رفت و دفی دیگر ساخته شد ؛ با همان پوست طبیعی اما با امکان کوک شدن. بدین معنی که بتوانید با کشش پوست به نوای مطلوب برسید. آنچه در این ابداع خود می نماید ، آن است که اسباب کوک ،اسباب سنگینی آن نشده و چهره ی ساده ی آن را برهم نزده است.

……………………………………………………………………………………………………………………….

قابل ذکر است که دف مذکور ثبت اختراع شده و نمونه مشابه ندارد. باتوجه به این که تاکنون این ابداع به تولید انبوه نرسیده و برای کوک شدن آن شیوه ی ساده ای در نظر گرفته شده است، از بیان جزئیات این اثر در اینجا معذورم.

25210124080897093048

همانطور که مشاهده می شود ، با استفاده از آچار آلن می توان کوک ساز را مطابق میل نوازنده تنظیم نمود. پیچاندن یکنواخت پیچ ها ، کشش یکنواخت پوست را درتمامی قسمت های آن در پی خواهد داشت که این امر به سادگی امکان پذیر است. گفتنی است دقت کوک دف در این ابداع قابل توجه است.

 

99404431049666799033

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت