×بستن تبلیغ

درس ۴ – اتودها جهت شیوه نوین دف نوازی مدرن

درس ۴ – اتودها جهت شیوه نوین دف نوازی مدرن

اتود پایانی از مجموعه اتودهای پایه ای دف نوازی در این درس ارائه شده است.
قابل ذکر است دروس بعد مرتبط با ریتم های passa double برای ساز دف می باشد.

 

منبع : brsonline.ir

 

درس ۴ – اتودها جهت شیوه نوین دف نوازی مدرن

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت