درس هشتم اصطلاحات زبان انگلیسی – گوش Ear

1. اصطلاح انگلیسی            English Expression

Go in one ear and out the other

یک گوش در و یک گوش دروازه

Example: Every thing I tell him just goes in one ear and out the other

2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb

An eye for an eye and a tooth for a tooth

چیزی که عوض داره گله نداره

3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb

Eloquence provides only persuasion, but truth buys loyalty

سخنوری دیگران را متقاعد می سازد، اما صداقت موجب کسب اعتماد می شود

4. سخن الهام بخش           Motivational Quote

It is one of the commonest of mistakes to consider that the limit of our power of perception is also the limit of all there is to perceive.

یکی از معمول ترین اشتباهات این است که تصور کنیم مرز قدرت درک ما، مرز آنچه قابل ادراک می باشد نیز هست

( از سی. وی. لیدبیتر)

5. گوشه و کنار دنیا      from around the World

A razor may be sharper than an ax, but it cannot cut wood

ممکن است که تیغ تیز تر از تبر باشد، ولی نمی تواند چوب را ببرد

(ضرب المثل آفریقایی )

6. ریشه شناسی                         Etymology

عالی، نمرات بالا، درجات عالی flying colors =

Example: He passed the exam with flying colors

ریشه: در گذشته، کشتی هایی که در جنگ پیروز می شدند، با پرچم های برافراشته تزیینی و رنگارنگ به بندر گاه بر میگشتند

 برای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت