درس هفتم اصطلاحات زبان انگلیسی – هدر دادن To waste

1. اصطلاح انگلیسی            English Expression

Throw your money about

بیش از حد ولخرجی کردن

2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb

What’s sauce for the goose is sauce for the gander

آنچه برای خود نمی پسندی، برای دیگران نیز نپسند

3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb           

To be unhappy over what one lacks is to waste what one already possesses

ناراحتی به خاطر نداشتن چیزی، هدر دادن داشته های فعلی است

4. سخن الهام بخش           Motivational Quote

My doctors told me I would never walk again. My mother told me I would. I believed my mother

پزشکان به من گفتند که دیگر نمی توانم راه بروم. مادرم به من گفت می توانم. به حرف مادرم ایمان داشتم

(از ویلما رودولف ” قهرمان سه مدال طلای دو و میدانی بازیهای المپیک” )

5. گوشه و کنار دنیا      from around the World

When there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you

وقتی دشمنی در داخل نباشد، دشمنان خارجی نمی توانند به شما آسیب برسانند

(ضرب المثل آفریقایی )برای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت