×بستن تبلیغ

نحوه اجرای نت چنگ با سازدهنی

ارزش زمانی نت چنگ نصف سیاه است، همانطور که می دانیم نت سیاه معادل یکضرب کامل پا بصورت رفت و برگشت می باشد و نت چنگ نیمی از آن را شامل می شود.

ضرب پای نت چنگ یا از بالا به پائین و یا از پائین به بالا اجرا می شود.

ویدئو آموزشی این درس گویای نکات مهم و کاربردی برای اجرا و درک بهتر زمان اجرای نت چنگ می باشد.

تصویر زیر نت های چنگ بر روی ساز دهنی می باشد.

 

pic-chang

این تمرین را با ضرب پای نت چنگ انجام دهید.

و یک تمرین دیگر …

 

Image 34مشاهده ویدیو


Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت