درس چهارم اصطلاحات زبان انگلیسی – ماموریت Mission

1. اصطلاح انگلیسی            English Expression

Be at each other’s throats

باهم درگیر بودن

2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb

Don’t look a gift horse in the mouth

به دندان اسب پیش کشی نگاه نمی کنند

3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb           

Those who spend all their time talking will have no time to think

افرادی پر حرف وقتی برای فکر کردن ندارند

4. سخن الهام بخش           Motivational Quote

Here is a test to find out if your mission on earth is finished: If you’re alive, it isn’t

معیاری وجود دارد تا دریابید که آیا ماموریت شما در این دنیا تمام شده است یا نه: اگر زنده اید، پس تمام نشده است

(از ریچارد باخ )

5. گوشه و کنار دنیا      from around the World

Sickness shows us what we are

بیماری ماهیت واقعی ما را به ما نشان می دهد

(ضرب المثل لاتین )

 برای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت