×بستن تبلیغ

تمرین مهارت روی اجرای نت ها با کمک ضرب پا

همانطور که در تمرين قبل مربوط به درس اجراى نتها با هارمونيکا اشاره به اجراى نتها بدون ضرب پا کرديم حال با توجه به تصوير مربوط به مکان نتها و اسامى آنها روى خطوط حامل سعى کنيد اين تمرين را به همراه ضربه پا يا مترونم با سرعت آرام (مترونم : سياه 50) انجام دهيد.

نکاتى که بايد مورد توجه قرار گيرند شامل دقت در به ترتيب اجرا کردن نتها از حفره ١ تا 8 و ديگرى اينکه بتوانيد اين ترتيب را روان و با تسلط انجام دهيد.

اگر براى انجام عمل فوت و مکش دچار کمبود نفس شديد مي توانيد هنگام تمرين از بينى به همراه دميدن در ساز نفس بگيريد.

 در پايان صبر و تمرين کافى شما ضامن پيشرفت شماست.

 

darse 5 -note - foot va makesh

 

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت