×بستن تبلیغ

آشنائی با علامات تغییر دهنده و نحوه اجرای انها (آموزش ویدیویی سازدهنی)

علامت های تغییر دهنده در ساز دهنی کروماتیک با شاسی اجرا می شوند، بدین ترتیب که با فشردن شاسی رو به داخل می توانید از دو علامت تغییر دهنده دیز و بمبل استفاده کنید، که ما در اینجا فقط به علامت تغییر دهنده دیز اشاره می کنیم و در مباحث بعدی با علامت تیز دهنده بمبل اشنا می شویم.مشاهده ویدیو


Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت