درس سوم آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی – جوانه

1. اصطلاح انگلیسی            English Expression

Be in the club

باردار بودن

2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb

The grass is greener on the other side of the fence

مرغ همسایه غازه

3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb           

You won’t help shoots grow by pulling them up higher

با بالا کشیدن جوانه به رشد آن کمک نخواهید کرد

4. سخن الهام بخش           Motivational Quote

Love cures people — both the ones who give it and the ones who receive it

عشق علاج انسانهاست – چه آن کس که عشق می ورزد و چه آن کس که مورد عشقی قرار می گیرد

(از دکتر کارل مـِـنین گـِـر  )

5. گوشه و کنار دنیا      from around the World

One minute of patience, ten years of peace

یک لحظه صبر، ده ها سال صلح به همراه دارد

(ضرب المثل یونانی)برای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت