درس اول درس های ابتدایی انگلیسی

صبح بخیر
Good morning.

حال شما چه طور؟
?How are you

خیلی خوبم، متشکرم.
.Very well, thank you

او (دختر) یک دانش آموز است.
.She is a student=she’s a student

او (پسر) یک دانش آموز است.
.He is a student=he’s a student

او یک معلم است.
.She is a teacher=she’s a teacher

او یک معلم است.
.He is a teacher=he’s a teacher

آن یک در است.
.It is a door=It’s a door

آن یک پنجره است.
.It is a window=It’s a window

آن یک خودکار است.
.It is a pen=It’s a pen

آن یک مداد است.
.It is a pencil=It’s a pencil

آن یک تخته سیاه است.
.It is a blackboard =It’s a blackboard

آن یک میز است.
.It is a table=It’s a table

آن یک میز تحریر است.
.It is a desk=It’s a desk

آن یک صندلی است.
.It is a chair=It’s a chair

آن یک نیمکت است.
.It is a bench=It’s a bench

من یک دانش آموز هستم.
.I am a student=I’m a student

شما یک معلم هستید.
.You are a teacher= you’re a teacher

توجه: قبل از شروع درس دوم لغات زیر را حفظ کنید:

کتاب book
دیوار wall
دختر girl
چه کاره – چه what
شما چه کاره هستید؟ ?What are youبرای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت