درس دوم آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی – مضحکه

1. اصطلاح انگلیسی            English Expression

Be a figure of fun

مضحکه مردم بودن

2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb

Money does not grow on trees

پول علف خرس نیست

3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb           

Do not want others to know what you have done? Better not have done it then

دوست ندارید دیگران بفهمند که چه کاری انجام داده اید؟ پس بهتر است آن را انجام ندهید

4. سخن الهام بخش           Motivational Quote

The best and most beautiful things in the world cannot be seen, not touched . . . but are felt in the heart

بهترین و زیباترین چیزها در دنیا دیدنی یا لمس کردنی نیستند … بلکه در دل احساس می شوند

(از هلن کلر )

5. گوشه و کنار دنیا      from around the World

Everyone thinks his own burden heavy

هر کسی بار مسئولیت خود را سنگین می پندارد

(ضرب المثل فرانسوی)برای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت