درس اول آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی

1. اصطلاح انگلیسی            English Expression

Speak out of turn

نسنجیده حرف زدن

2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb

When the cat is away, the mice will play

شهر که بی کلانتر شود، قورباغه هفت تیرکش میشود

3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb           

Real knowledge is to know the extent of one’s ignorance

دانش واقعی،  آگاهی از مبزان جهالت خود است

4. سخن الهام بخش           Motivational Quote

Experience is not what happens to a man. It is what a man does with what happens to him

تجربه اتفاقاتی نیست که برای انسان رخ میدهد، بلکه آنچه است که انسان در حوادث انجام می دهد

(از آلدوس هاگزلی )

5. گوشه و کنار دنیا      from around the World

Love is a kind of military service

عشق نوعی خدمت سربازی است

(ضرب المثل لاتین)برای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت