آموزش فتوشاپ (93) – نکاتی در مورد ماسک ها و ماسک گذاری

کانال های آلفا (Alpha)، ماسک های کانال، ماسک های کوتاه کننده(clipping masks) ، ماسک های لایه، ماسک های وکتور (vector)، چه فرقی با یکدیگر دارند؟ در برخی از موارد، آن ها قابل تبدیل به یکدیگر هستند: یک ماسک کانال می تواند به یک ماسک لایه تبدیل شود، یک ماسک لایه می تواند به ماسک برداری (وکتور) تبدیل شود و بالعکس.
در اینجا توضیح مختصری برای کمک به شما آورده شده است تا تمام آن ها را به صورت صحیح استفاده کنید. نقطه ی اشتراک آن ها این است که همه ی آن ها، انتخاب ها را ذخیره می کنند و همه ی آن ها به شما اجازه می دهند که تصویر را به صورت غیر مخرب ویرایش کنید تا بتوانید هر زمانی که بخواهید به تصویر اصلی باز گردید.
• یک کانال آلفا (alpha channel) – که به آن یک ماسک (mask) یا انتخاب (selection) نیز گفته می شود- یک کانال اضافه است که به یک تصویر اضافه می شود، این کانال انتخاب ها را به صورت تصویرهای سیاه و سفید ذخیره می کند. می توانید کانال های آلفا را برای ایجاد و ذخیره ی ماسک ها، اضافه کنید.
• یک ماسک لایه (layer mask) مانند یک کانال آلفا است اما به یک لایه ی مشخص ضمیمه می شود. یک ماسک لایه کنترل می کند که کدام قسمت یک لایه پیدا یا پنهان شوند. این ماسک به صورت یک تصویر بندانگشتی خالی کنار تصویر بندانگشتی لایه در پانل Layers ظاهر می شود تا زمانی که محتوایی به آن اضافه کنید. یک کادر سیاه نشان می دهد که این ماسک انتخاب شده است.
• یک ماسک برداری (vector mask) در اصل یک ماسک لایه است که از بردار تشکیل شده است نه پیکسل. مستقل از وضوح تصویر (رزولوشن)، ماسک های وکتور لبه های موجدار دارند و با قلم (pen) یا ابزارهای رسم شکل ایجاد می شوند. تصویر بندانگشتی آن ها مانند تصویر بندانگشتی ماسک لایه است.
• یک ماسک کوتاه کننده (clipping mask) برای یک لایه به کار می رود. این ماسک باعث می شود یک افکت به جای آنکه روی هر چیزی که زیر آن لایه در توده ی لایه ها قرار دارد تاثیر بگذارد، به لایه های مشخصی محدود شود. استفاده از یک ماسک کوتاه کننده لایه ها را به یک لایه ی پایین کوتاه می کند، تنها لایه ی پایینی تاثیر می پذیرد. تصویر بندانگشتی لایه ی کوتاه شده توسط یک پیکان نود درجه که به سمت لایه ی زیرین نشانه رفته است، کمی به سمت راست تو می رود. زیر نام لایه ی پایین کوتاه شده، خط کشیده می شود.
• یک ماسک کانال (channel mask) ویرایش را به یک کانال مشخص (به عنوان مثال، یک کانال Cyan در یک تصویر CMYK) محدود می کند. ماسک های کانال برای انتخاب های پیچیده، پر پیچ و خم یا دارای لبه های نامرتب و پراکنده، مفیدند. می توانید یک ماسک کانال را بر مبنای رنگ غالب در یک تصویر یا یک کنتراست مشخص در یک کانال مجزا، به عنوان مثال بین موضوع و پس زمینه آن، ایجاد کنید.

 

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت