انواع داده در PHP

درک انواع داده

مقادیر ذخیره شده در یک متغیر یا یک ثابت به عنوان نوع مشخصی از داده ذخیره می شوند. PHP هشت نوع داده را فراهم می کند.

 

8 انواع داده در PHP

 • Integer : عدد کامل
 • float : (عدد با ممیز شناور) یک مقدار عددی با رقم های اعشاری
 • String : یک سری از کاراکترها
 • Boolean : یک مقدار که می تواند درست یا نادرست (true یا false ) باشد.
 • NULL : مقداری که مقدار تهی را ارائه می کند.
 • Array : یا آرایه که یک گروه از مقادیر در یک مقدار است.
 • Object : (شیء) ساختاری که با یک کلاس ساخته می شود.
 • Resource : یک مرجع که یک ارتباط یا کانکشن را مشخص می کند.

 

 

نکاتی در مورد کار با انواع داده در PHP

 • PHP نوع داده را بصورت اتوماتیک معین می کند. وقتی اسکریپت های PHP را می نویسید احتیاجی به معین کردن نوع داده ای که ذخیره می کنید، ندارید. مثال های زیر دو نوع داده مختلف درست می کنند.

$var1 = 123;
$var2 = “123”;

 

 • مقدار برای $var1 به عنوان integer ذخیره می شود و مقدار متغیر دوم به عنوان string و رشته ای، برای اینکه مقدار این متغیر در داخل کوتیشن قرار گرفته است.
 • PHP وقتی احتیاج باشد، انواه داده ها را بصورت اتوماتیک تبدیل می کند. برای مثال اگر دو متغیر را جمع کنید و متغیر اول شامل عدد صحیح و دیگری اعشاری باشد، PHP بصورت خودکار integer را به float تبدیل می کند و بدین صورت قابل جمع با متغیر دوم می شود.
 • می توانید نوع داده را مشخص کنید. گه گاه ممکن است بخواهید مقدار متغیر را خارج از نوع داده ای که PHP به صورت اتوماتیک مشخص می کند، ذخیره کنید. می توانید انواع داده در PHP را بصورت زیر تعیین کنید :

 

$var3 = “111”;
$var4 = (int) $var3;

 • این دستور، متغیر $var4 را مساوی $var3 می کند و مقدار رشته ای آن را به عدد صحیح تبدیل می کند. همچنین می توانید این تغییر انواع داده را با (float) یا (string) نیز انجام دهید.
 • می توانید نوع داده را جستجو کنید. توسط دستور و تابع var_dump() می توانید بفهمید چه نوع داده ای در یک متغیر ذخیره شده است. برای مثال می توانید یک متغیر را مانند زیر نمایش بدهید :

var_dump($var4);

 • خروجی این متغیر چنین می شود :

int(111)

 

 

 برای مشاهده لیست کامل درس های PHP سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های PHP ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurnerتبلیغات :   

   

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت