انتخاب از گزینه های مختلف در زبان برنامه نویسی C توسط ELSE-IF

زبان C به شما تعدادی راه برای اینکه برنامه ای بسازید که تصمیم بگیرد، فراهم می کند. اگر برنامه شما احتیاج به انتخاب از دو مسیر دارد،  از else بهمراه if خود استفاده کنید که حتی گزینه های بیشتری را نیز در اختیار شما قرار می دهد.

اگر برنامه C شما محتاج تصمیم گیری پیچیده تر است می توانید از else if استفاده کنید. می توانید عبارت های if فراوانی روی هم بسازید تا تصمیم گیری پیچیده را در کنترل خود در آورید.

 

کد بالا راهی برای مدیریت شرایط مختلف در زبان برنامه نویسی C است. حال ساز و کار آنرا شرح می دهیم :

1 – اولین مقایسه توسط if در خط هفتم انجام می شود.

اگر مقدار متغیر temp کمتر از 65 باشد، عبارات متعلق به if اجرا می شوند و باقی کد ها نادیده گرفته می شوند. (یعنی خط های 11 تا 18)

2 – وقتی که مقایسه اول نادرست باشد، مقایسه else if در خط 11 انجام می شود.

اگر مقایسه درست باشد، عبارات متعلق به else if اجرا می شوند و خط های 15 تا 18 نادیده گرفته می شوند.

وقتی مقایسه های چند گزینه ای را انجام می دهید، مهم است که اولویت درست را رعایت کنید. این کار احتیاج به تصویر بصری مانند آنچه در اینجا نمایش داده شد، دارد. برای اینکه اگر نتوانید مقایسات را مجسم کنید، برنامه کاری که شما می خواهید را انجام نمی دهد (این نوع خطا را باگ می گویند)

 

چگونه if و else if و else احتمالات را محدود می کنند.

چگونه if و else if و else احتمالات را محدود می کنند.

 

در این شکل، می توانید ببینید چگونه عبارت if احتمالات دمای پایینتر از 65 درجه را از معادله بیرون می کشد. در قدم بعد، else if، تمام احتمالات دمای 80 درجه و بالاتر را از معادله بیرون می کشد. وقتی به else نهایی برسید، دمای باقی مانده در محدوده 65 تا 79.99 درجه باقی می ماند.

می بینید که تمام احتمالات ممکن تحت پوشش قرار داده شده است. برای کامپیوتر و کامپایلر که نمی توانند مانند ما فکر کنند شرایطی را فراهم کردیم که بتوانند تصمیم درست را بگیرند.

اگر درست فکر نکنید نتایج اشتباه و نا مطلوب می گیرید. شکل زیر را ببینید. در این حالت چیزی برای else برای ارائه باقی نمی ماند. کامپایلر این نوع خطاها را نمی تواند شناسایی کند. این خود شمایید که باید دقت بیشتری کنید.

 

نتایج مقایسه شما در C می تواند نامطلوب باشد اگر درست به آن فکر نکرده باشید.

نتایج مقایسه شما در C می تواند نامطلوب باشد اگر درست به آن فکر نکرده باشید.

 

دن گوکین، دامیزبرای مشاهده لیست کامل درس های C و C++ سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های C و C++ ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت