چگونه یک عبارت شرطی مقدماتی IF در C بسازیم؟

برای اینکه واقعا از قدرت زبان C استفاده کنید، برنامه هایتان باید که تصمیم بگیرند. یک کامپیوتر نمی تواند فکر کند ولی می تواند مقایسه کند. می تواند نتایج مقایسه ها را ارزیابی کند و در آن صورت بر اساس اطلاعات عملی را انجام دهد. کلیدواژه IF در زبان برنامه نویسی C برای انجام مقایسه و کنترل جریان برنامه شما بکار می رود.

If برای مقایسه کردن بکار می رود. یک متغیر را با یک مقدار یا دو متغیر را با هم مقایسه می کند. اگر نتیجه مقایسه درست باشد یک یا عباراتی بیشتر اجرا می شوند. اگر نتیجه غلط باشد، عبارات اجرا نمی شوند و نادیده گرفته می شوند.

در فارسی اینگونه از IF استفاده می کنیم :

اگر(گرسنه هستم == بله)

{

برو(آشپزخانه);

نیمرو = بپز(غذا);

بخور(نیمرو);

}

در کنار IF پرانتز می آید که در آن مقایسه انجام می شود. مقایسه در این پرانتز از نوع قیاس ریاضی است. عملگرهای نشان داده شده در جدول زیر برای مقایسه مقادیر دو متغیر یا مقادیر یک متغیر و یک مقدار فوری بکار می روند.

عملگرهای مقایسه زبان C

عملگر

معنی

مثال

==

مساوی است با

دهه == 10

<

کمتر است از

منفی < 0

>

بیشتر است از

1 > 0

<=

کوچکتر یا مساوی است با

طفل <= 12

>=

بزرگتر یا مساوی است

میلیونر >= 1000000

!=

مساوی نیست با

2 != فرد

توجه کنید که سمی کالن در پرانتز نباید بیاید.

بعد از پرانتزها، یک یا عبارت بیشتری هستند که در دو براکت آغازین و  تمام کننده احاطه می شوند. این عبارات فقط در صورتی اجرا می شوند که که شرط درون پرانتز IF درست باشد. اگر غلط باشند، نادیده گرفته می شوند و در نتیجه عبارت بعدی بعد از آخرین براکت IF اجرا می شود. یعنی پرش دستوری را داریم.

اکثر عملگرهای موجود در جدول بالا احتمالا باید بخاطر دوره دبیرستان برای شما آشنا باشد. قبلا اینها را تمرین کردید. فقط حواستان باشد که برای مقایسه تساوی به دو علامت تساوی احتیاج داریم.

دن گوکین، دامیزبرای مشاهده لیست کامل درس های C و C++ سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های C و C++ ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت