حال استمراری I am doing

مریم همین الان در حال غذا خوردن است. می گوید : I’m eating

ما می گوییم She’s eating

فرمول ساختاری این حال به صورت زیر است :
am یا is یا are
+
شکل ing مانند eating

-ing

am

)برای منفی به علاوه  not )

I

is

)برای منفی به علاوه not )

he

she

it

Am

)برای منفی به علاوه not )

we

you

they

مثال ها :

I’m watching TV.

I’m not working.

Maryam is eating.

She’s not watching TV.

در واقع چنین می توانیم خلاصه کنیم که هرجا am و is و are را به علاوه شکل ing دیدیم یعنی چیزی در حال حاضر در حال اتفاق است.

we’re watching television.

he’s wearing a coat.

they’re playing chess.

در تمام جملات بالا این کارها در همین زمان حال انجام می شود.

Ali is wearing a coat (علی این کت را همین الان می پوشد)

تصور کنید کسی به شما زنگ زده و می خواهید بگویید که الان در حال خوردن غذا هستید و بعدا زنگ بزند. می گویید :

we’re having dinner.

این همان معادل we’re having dinner now است.

 برای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت