آموزش لغات 504 – درس سوم

Bachelor  – 11

عذب.

مردی که هنوز که ازدواج نکرده است.
همچنین به اولین درجه دانشگاهی نیز گفته می شود.

12 – qualify

معنی اول : تمام کردن موفقیت آمیز دوره آموزشی که شما را قادر به انجام شغلی می کند. داشتن یا کسب کردن مهارت های لازم

معنی دوم : داشتن حق قانونی برای داشتن یا انجام کاری بخاطر موقعیتی که در آن قرار دارید.

معنی سوم : محدود کردن قدرت یا معنی یک جمله

معنی چهارم : موفقیت در ورود به یک مسابقه

13 – corpse

یک بدن مرده، یک جسد (معمولا بدن مرده یک انسان)

14 – conceal

جلوگیری از اینکه چیزی دیده شود یا شناخته شود. پنهان کردن چیزی

15 – dismal

معنی اول : غمگین و بدون امید

معنی دوم : (معنی غیر رسمی) خیلی بدبرای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت