اسامی در زبان انگلیسی

اسامی می توانند یا اسامی خاص باشند یا اسامی عام. اسامی خاص به یک شخص، جا، شی یا ایده بخصوص اشاره می کند. چنین اسامی با حروف بزرگ در ابتدا نوشته می شوند. مانند :

Iran

Tehran

Mr Ahmadi

Esfand

اسامی که که به یک شخص، مکان، شی و یا ایده خاص اشاره نمی کنند، اسامی عام هستند. آنها با حروف بزرگ در ابتدا نوشته نمی شوند. مانند :

boys

men

city

اسامی خاص

اسامی عام

Iran

conutry

Mr Ahmadi

man

Farsi

language

Apple

brand

Tehran

city

اسامی می توانند به عنوان فاعل یک جمله بکار روند. فاعل، کلمه ایست که حرکت و کار را در جمله انجام می دهد. فاعل می تواند یک اسم خاص و یا یک اسم عام باشد. فاعل همچنین می تواند  بصورت مفرد یا جمع بکار رود.

Where is the class?

The men like to play football

اسامی می توانند به عنوان مفعول مستقیم نیز بکار روند. مفعول مستقیم در یک جمله اسمی است کار انجام گرفته فعل را دریافت می کند. برای پیدا کردن مفعول مستقیم در یک جمله سه کار را انجام دهید :

1 – فاعل جمله را پیدا کنید.
2 – فعل در جمله را پیدا کنید.
3 – بپرسید چه کسی یا چی با فعل و فاعل است؟

مثال :

Maryam likes her sister

فاعل : Maryam

فعل : likes

مفعول مستقیم : her sister

اسامی گاهی اوقات مفعول های غیر مستقیم هستند. آنها قبل از مفعول مستقیم در جمله قرار می گیرند. چیزی که چیزی برای آنها فراهم شده است، هستند. برای پیدا کردن مفعول غیرمستقیم در یک جمله سه کار زیر را انجام دهید :

1 – فاعل جمله را پیدا کنید.

2 – فعل در جمله را پیدا کنید.

3- بپرسید برای چه کسانی در جمله کنار فاعل و فعل همراهی شده است.

مثال :

Farhad buys the boy a book

فاعل : Farhad

فعل : buys

از خودتان بپرسید فرهاد برای که کتاب خریده است؟

مفعول غیر مستقیم در نتیجه boy  است.

نکته : نادر است که چیزی بیجان به عنوان مفعول غیر مستقیم استفاده شود.

وقتی یک اسم به عنوان اسم خبری بکار رود، بدنبال خبری در جمله می آید. خبر می تواند فعل مفرد یا یک عبارت فعلی باشد.

فعل به عنوان خبری : Maryam helps us

عبارت فعلی به عنوان خبری : Maryam usually helps with the washing

اسامی خبری بیشتر اوقات به دنبال افعال to be  یا to be come
می آیند.

My brother wants to be a actor
Sara became a doctorبرای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

There are 2 comments left Go To Comment

  1. Niloofar /

    ببخشید جهت های جغرافیایی اسامی عام هستن یا خاص؟

  2. مهرداد /

    ممنونم از توضیحاتتون بسیار کامل بود.

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت