آموزش لغات 504 – درس اول

1 – abandon

معنای اول : یعنی ترک محلی، چیزی، شخصی برای ابد یا مدت طولانی
We had to abandon the car
معنای دوم : به معنای صرف نظر از انجام فعالیت یا کاری پیش از اتمام آن
They had to abandon their attempt to climb the mountain.

Keen – 2

معنای اول : تمایل و خواستن بسیار چیزی در حد زیاد

He’s a keen chess player

معنای دوم : شدید یا بسیار قوی

Many people are taking a keen interest (=علاقه بسیار بزرگ)

معنای سوم : خیلی تیز (داشتن لبه های تیز و برنده)

The butcher’s keen knife

tact – 3

قابلیت گفتن یا انجام کاری درست بدون ناراحت یا عصبانی کردن کسی

He’s never had much tact and people don’t like his blunt manner

oath – 4

سوگند. قولی که خصوصا به صورت رسمی برای مثال در محضر دادگاه داده می شود. سوگند برای گفتن حقیقت.

The witness placed her hand on the Bible and took the oath

jealous – 5

حسادت. ناراحت و عصبانیت ناشی از نداشتن چیزهایی که دیگران دارند یا ترس از اینکه دیگران چیزی که شما دارید را بگیرند.

He had always been very jealous of his brother’s good looksبرای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت